Nthawi yochititsa manyazi kwambiri ya a Jenny McCarthy inali mu diresi iyi - Pezani chithunzi

Jenny McCarthy adadzipangira yekha zovala ndipo ndizoseketsa.